Revize komínů podle nařízení vlády

Kontrolu spalinové cesty ukládá Vyhláška č. 34/2016 Sb. Při zanedbání kontrol se majitelé vystavují kromě riziku ohrožení majetku a životů lidí, udělení pokuty až 25 000 Kč. Výsledkem kontroly je vystavení Zprávy o provedení kontroly a čištění. Tento doklad je mimo jiné důležitým dokladem pro pojišťovny v případě požáru, havárie atd.

Čištění komínů

Kompletní čištění spalinových cest. Odstranění usazenin ve spalinové cestě a také na lapači jisker. Odstranění dalších znečišťujících částí a kondenzátů ze spalinových cest.

Nové komíny

Ocelové

Komíny pro použití převážně pro krbová kamna a kotle na plynná paliva. Předností je rychlý náběh komínu (5 minut) a menší drsnost povrchu => větší tah.

Provedení: vnitřní NR vložka, izolace dle použití (min. 5cm), plášť NR, Cu, Al.

Individuální

Individuální komíny jsou komíny, které kombinují přednosti komínů ocelových se vzhledem komínů omítaných.

Provedení: vnitřní NR vložka, izolace v závislosti na průměru, plášť betonová lehčená tvarovka.

Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí nutně u plynných spotřebičů a u pevných a kapalných paliv podle stavu komínu na základě revizní zprávy nebo Vaší poptávky. Provádí se certifikovanými nerezovými rourami nebo spiro potrubím.

Pevná paliva

Na vložkování komínů pro spotřebiče na pevná nebo kapalná paliva se používají roury z kvalitního nerezu, který splňuje přísné normové požadavky na odolnost proti kyselinám a korozi. Naše vložky jsou odolné při vyhoření sazí.

Plyn

Na vložkování komínů pro spotřebiče na plynná paliva se používají roury z nerezu odolného především proti působení kyselin, které vznikají při spalování plynu. Roury jsou buď pevné (metrové), nebo spiro pro komíny nerovné.

Frézování komínů

Frézování komínů se používá tam, kde je potřeba zvětšit průměr stávajícího komínového průduch. Např. v případě, kde je komínové zdivo netěsné a je potřeba komín nově vyvložkovat, nebo ke zvýšení výkonu spotřebiče (nutnost většího průměru komínové vložky), ale také k čištění velmi znečištěné spalinové cesty.

Go to top